Geleceğe hazırlayan çözümler hizmetinizde

Sistemeka
DYNA MESO AIO

Şirketiniz için özel olarak tasarlanan dijital operasyon yönetim sistemleri sayesinde rekabet avantajı elde edin

Kritik iş süreçlerinizi tam kontrol altında yönetmek, sürekli artan kalite, verim ve satış oranları ile sektörünüzde liderliğe mi taşınmak istiyorsunuz?

Dijitalleşme teknolojilerini bilim, yüksek mühendislik, optimalite ve analitik zekayla birleştirerek şirketiniz için sürekli rekabet avantajını hızla güvence altına alan tam entegre çözümler sunuyoruz.

5,30,35,45,70,80,95
Kalite
5,30,35,45,70,80,95
Verim
5,30,35,45,70,80,95
Satışlar
5,30,35,45,70,80,95
Gelir

Endüstri 4.0 ile gündeme gelen dijitalleşme teknolojileri ile tanışın

Bulut, ERP, Yapay Zeka, Büyük Veri, IoT, İş Zekası hizmetinizde

Bugünün ve geleceğin teknolojilerini şirketinize göre uyarlayarak esnek, hızlı, güvenilir ve işletim maliyeti uygun çözümler sunuyoruz.


Endüstri 4.0: tüm teknoloji ihtiyaçlarınız için gerekli çözümler


Esnek ve cihazdan bağımsız, internet ile dünyanın her noktasından kullanma imkanı bulabildiğiniz, makine, cihaz ve sensörlerinizden durmaksızın veri toplayan ve bu verileri hızlıca bir araya getirip karar verme süreçlerinizde kullanabileceğiniz teknoloji çözümlerimizle yanınızdayız.

ERP

ERP ile sermaye, makineler, üretim hatları, teknik araç ve teçhizatlar, hammaddeler, yarı mamüller, ürünler, mavi ve beyaz yaka çalışanlar gibi işletme kaynaklarınızla yürüttüğünüz A'dan Z'ye tüm operasyonlarınızın kayıt, kontrol ve yönetimini, tüm yapılar ve alt sistemleri içeren bir yapıda dijital ortama taşıyoruz.

IoT
Big Data
Bulut

Tam entegre dijitalleşme çözümlerimizle tanışın

Hangi sektörde ve hangi ölçekte olduğunuz farketmeksizin doğru dijitalleşme çözümleri hizmetinizde

Dijitalleşme teknolojilerini bilim, yüksek mühendislik, optimalite ve analitik zekayla birleştirerek şirketiniz için sürekli rekabet avantajını hızla güvence altına alan tam entegre çözümler sunuyoruz.


ERP: Kaynaklarınızı ve operasyonlarınızı en verimli şekilde yönetmek için gerekli çözümler


ERP çözümlerimiz ile şirketinizdeki bütünleşik çok sayıda iş sürecini bir araya getirip, bu iş süreçleri arasında uçtan uca veri akışı ve şeffaflık sağlayan, şirketinize özel kritik iş süreçleri için özelleştirmeleri de barındıran sistemler kuruyoruz. Departmanlarınızı birbirleriyle uyumlu hâle getirip iş akışlarını iyileştirerek önemli tasarrufları elde etmenizi sağlıyoruz: Geliştirilmiş iş içgörüleri, daha düşük operasyon maliyetleri, artan iş birliği, verimlilik artışı, tutarlı altyapı, daha yüksek kullanıcı benimseme oranları, azalan risk, düzgün biçimlendirilmiş ve entegre sistemlerle daha düşük yönetim ve operasyon maliyetleri.

DYNA - Dinamik ERP

DYNA, paket erp sistemlerinden çok farklı olarak şirketinize atanan konusunda uzman danışmanlarımızın şirketiniz çalışanlarıyla kurduğu çalışma grupları ile tam işbirliği halinde tüm iş akışları ve süreçlerinizi, kısıtlarınız ve hedefleriniz doğrultusunda analiz edip modelleyerek adım adım kodladığı ve hayata geçirdiği tamamen size özel, açık kaynak kodlu bir erp sistemidir.


İNCELE
MESO - Üretim Yürütme Sistemi
AIO - Bulut ERP

Endüstri mühendisliği danışmanlık hizmetlerimizle tanışın

Operasyon yönetiminde karşılaştığınız problemler için optimum danışmanlık çözümlerine sahibiz.

Şirketinizdeki problemlerin doğru tanımlanması ve kısıtlarınıza uygun olarak optimum şekilde çözülmesi için sizlerle çalışmaya hazırız.


IEC: Endüstri mühendisliği tabanlı etkin süreç danışmanlık hizmetleri


Ürünler, hizmetler, çalışanlar, süreçlerin kalitesinin değişim mühendisliği ve ergonomi ilkeleri ihmal edilmeksizin sürekli iyileştirilmesi ve gelişimini maksimize etmeye çalışan şirketler için stratejik tabanlı, müşteri odaklı (iç ve dış müşteri), kalite öncelikli, problem çözme ve karar vermede bilimsel yaklaşıma sahip, takım çalışması esasına dayanan, çalışanların katılımı ve amaç birliğini hedefleyen danışmanlık hizmetleri ile yanınızdayız.

HRM : İnsan Kaynakları Yönetimi

CRM : Müşteri İlişkileri Yönetimi

FCT : Satış/Talep Tahminleme

SAL : Satış Yönetimi

PRJ : Proje Yönetimi

MOP : Siparişe Üretimde Projelendirme

MRPI : Malzeme İhtiyaç Planlama

MRPII : İmalat Kaynak Planlama

BOM : Bütünleşik Malzeme Reçeteleri

APS : Üretim Planlama ve Çizelgeleme

SCM : Tedarik Zinciri Yönetimi

VRM : Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

PUR : Satın Alma Yönetimi

PRD : Üretim ve Fason Takip

PCM : Proses Kontrol

INV : Stok Kontrol

MNT : Bakım / Onarım Yönetimi

SRV : Servis Hizmetleri Yönetimi

WEM : İş Etüdü ve Standart Zamanlar (REFA)